LUI - Student theses × Modelltekster|Skriving ×
3 results
  1. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag

    Dybvig, Elin Carine ()

    I 2006 ble Læreplanverket for Kunnskapsløftet innført. Læreplanen inneholdt flere nye elementer, blant dem de grunnleggende ferdighetene. Hensikten med de grunnleggende ferdighetene er at de skal implementeres i alle fag. I følge forskningsrapporter om emnet er ikke dette oppnådd etter lærerp