Mobiltelefoner ×
3 results
 1. “Det var den mest verdifulle gjenstanden jeg hadde. Uten den er jeg lost”: En kvalitativ studie av flyktningers bruk av mobil og Internett.

  Rydjord, Margrete Sveinsdatter ()

  "Temaet for denne bacheloroppgaven er flyktninger og teknologi. FN anslår at 60 millioner mennesker i dag er på flukt fra krig og forfølgelse. Krigen i Syria har ført til at fire millioner syrere har flyktet fra hjemlandet. I tillegg er det hvert år en jevn strøm av flyktninger blant annet fra

 2. Innovative mobile betalingsløsninger truer kontantene. En casestudie av hvordan innovasjon, strategi og lobbyvirksomhet påvirker kontantenes posisjon i markedet.

  Nygaard, Therese Karoline, Bjørkås, Mathilde ()

  Kontantene har både en kulturell og historisk verdi, men i følge media kan det virke som om kontantenes tid er forbi. Per i dag er kontanter en tvungen oppgjørsform i følge sentralbanklovens § 14, som vil si at bedrifter ikke kan nekte å ta imot kontanter som betaling. Norge har i dag en konta

 3. Video på Facebook Hva får VGTV igjen for å bruke ressurser på å publisere native video på Facebook, og hvordan kan VGTV maksimere sine digitale inntekter?

  Richardsen, Morten, Waale, Henrik Ljosland ()

  De siste årene har det norske medielandskapet endret seg drastisk. Brukerne blir mer digitale og gamle forretningsmodeller står for fall. Papiravisene i Norge har gått fra rekordopplag på tidlig 2000-tallet til å bli mer enn halvert i løpet av få år. De totale lesertallene holder seg stabile