Minoritetsperspektiv ×
1 result
  1. Samfunnsarbeid i et minoritetsperspektiv

    Olsen, Anne Karen ()

    I oppgaven utforsker jeg samfunnsarbeiderrollen i et minoritetsperspektiv og ser på hvordan kritisk refleksjon kan bidra til å styrke rollen. Jeg undersøker frivillige organisasjoner som integreringsarena i et flerkulturelt bomiljø.