Migranter ×
3 results
  1. “Det var den mest verdifulle gjenstanden jeg hadde. Uten den er jeg lost”: En kvalitativ studie av flyktningers bruk av mobil og Internett.

    Rydjord, Margrete Sveinsdatter ()

    "Temaet for denne bacheloroppgaven er flyktninger og teknologi. FN anslår at 60 millioner mennesker i dag er på flukt fra krig og forfølgelse. Krigen i Syria har ført til at fire millioner syrere har flyktet fra hjemlandet. I tillegg er det hvert år en jevn strøm av flyktninger blant annet fra

  2. Erfaringer ved bruk av kultursensitivt tilpasset app for kostholdsveiledning på helsestasjoner: En studie av helsepersonell ved tre helsestasjoner i østlandsområdet

    Enger, Lise ()

    Bakgrunn: Kroniske sykdommer er en av de største helsemessige utfordringene globalt sett. Dette gjelder også i Norge. Uheldige levevaner og usunt kosthold øker faren for utvikling av kroniske sykdommer. Endringer i demografien med økende migrasjon gir et sammensatt utfordringsbilde, da migrasjon