Metadata ×
5 results
 1. Musikkmetadata

  Hanslien, Kristine ()

  Med store mengder musikk tilgjengelig på en enkel måte ved f.eks. strømmetjenester, vil det være interessant å se hvordan disse tilrettelegger for søk og gjenfinning for brukeren. Hensikten med denne undersøkelsen er å finne ut hvordan strømmetjenestene Spotify og TIDAL bruke metadata for

 2. På vei mot ensartede katalogdata?

  Holst-Larsen, Kjetil ()

  I forbindelse med Nasjonalbibliotekets anbud på produksjon av metadata har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse der jeg undersøkte norske folkebiblioteks benyttelse av sentralt produsert metadata. Import av sentralt produserte bibliografiske metadata i norske folkebibliotek virker å f

 3. På grunn av din interesse for … En undersøkelse av Fjernsynsteaterets SIFT-poster og deres overføringsverdi til et anbefalingssystem

  Karlsen, Pernille Iljena, Musæus, Caroline Johansen, Holm, Rachel Marie ()

  I denne oppgaven har vi valgt å se på NRK sine SIFT-poster, og overføringsverdien de kan ha til et anbefalingssystem. NRK er i en prosess der de legger ut alt de har av programmer på nettsiden sin, det vil da være et naturlig neste steg å kunne tilby brukerne sine en anbefalingstjeneste. Da vi