Jensen, Anniken × Mestringsperspektiv ×
1 result
  1. Fortellinger gjennom rollelek. Et meningsfullt livsdrama

    Jensen, Anniken ()

    I dagens samfunn forstås barn som kompetente sosiale aktører. De skal ha rett og mulighet til å fortelle sin historie, bli hørt og bidra i spørsmål som angår dem selv. Når barnets historie er fragmentert eller problemfokusert, trenger det hjelp til å sette erfaringene sine i en meningsfull