Mestringsforventninger ×
1 result
  1. Lærerens mestringsforventninger

    Malmo, Marie Snekkestad ()

    Som lærer spiller man en viktig rolle i mange elevers hverdag, oppvekst og liv. Lærerens forventning om å mestre arbeidet som lærer, er således viktig både for læreren, og for elevenes opplevelse av skolehverdagen. Elevenes læring synes å være et mye omdiskutert emne; i politikk, media, p