Brzozowska, Izabela × Mestring|Sykepleie ×
1 result
  1. Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter som skal gjennomgå elektiv amputasjon av underekstremitet?

    Brzozowska, Izabela, Rotherud, Lena Jeanette Oppermann ()

    Bakgrunn for oppgaven: Vi ønsket å gjennomføre denne studien da vi på bakgrunn av egne erfaringer mener at preoperativ angst og smerte tillegges for lite fokus hos vår valgte pasientgruppe. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter s