Mestring|Sykepleie|Nursing|Brystkreft × Bachelor thesis ×
3 results
  1. Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid

    Aagesen, Inger Beate ()

    Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i 2015, og ved utgangen av samme år var det 44 182 som levde med eller hadde hatt