Mestring|Sykepleie|Angst|KOLS|Oksygenbehandling ×
2 results
  1. Prehospital oksygenbehandling av pasienter med akutt eksaserbasjon av kols : Er behandlingspraksis i ambulansen optimal for pasientens endelige utfall?

    Ørbæk Hansen, Andreas Boye, Beckhaug, Benjamin ()

    Bakgrunn og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å ta for oss prehospital oksygenbehandling av personer med akutt eksaserbasjon av kols. Vår erfaring fra praksis er at dette utgjør stor del av pasientene en paramedic møter på jobb. Vi har opplevd at oksygenbehandling til kolspasienter