Mestring|Sykepleie|Angst|Amyotrofisk lateralsklerose|Livskvalitet ×
10 results
 1. Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid

  Aagesen, Inger Beate ()

  Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i 2015, og ved utgangen av samme år var det 44 182 som levde med eller hadde hatt

 2. Amyotrofisk Lateral Sklerose

  Brandsborg, Monica ()

  ABSTRAKT: Bakgrunnen for valg av tema i denne oppgaven er basert på både interessen for selve sykdommen, egen erfaring og et ønske om å tilegne meg mer kunnskap om pasienter med ALS som befinner seg i sluttfasen. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til at livskvalit

 3. Epilepsi og livskvalitet - Hva påvirker livskvaliteten hos voksne pasienter med epilepsi og hvilken betydning har veiledning og undervisning fra sykepleier på livskvaliteten?

  Rønning, Marte ()

  Bakgrunn: I følge Norsk epilepsiforbund (2014) har 45 000 mennesker diagnosen epilepsi. Blant disse er det ca. 15 000 som må leve med anfall resten av livet. Erfaringen jeg hadde med epilepsi var liten før jeg var i praksis på epilepsisenteret i Sandvika. I praksis fikk jeg observert sykepleiere

 4. Økt livskvalitet til pasienter med stomi

  Marblow, Jessica ()

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom pedagogisk funksjon bidra til økt livskvalitet hos pasienter med permanent stomi? Bakgrunn: Hensikten med oppgaven er økt livskvalitet hos stomiopererte der sykepleierens pedagogiske funksjon benyttes for en bedre hverdag og økt livskvalitet. I op

 5. ALS, angst og livskvalitet - ALS, anxiety and quality of life : hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av angst og bidra til bedre livskvalitet hos ALS pasienter?

  Delpage, Fanny Anne-Marie ()

  Bakgrunn: Amyotrofysk lateral sklerose er en fatal degenerativ nevrologisk sykdom som gir store funksjonssvikt. ALS-pasienter opplever ofte utrygghet for fremtiden og er ofte bekymret og redde på grunn av døden og tapet av kontroll over egen kropp. Forskning viser at de fleste pasienter lider av m

 6. Seksuelle utfordringer etter radikal prostatektomi

  Nordli, Jørgen ()

  Bakgrunn: Prostatakreft er den vanligste formen for kreft i Norge, med 5061 nye tilfeller i 2015 (Kreftregisteret, 2015). Radikal prostatektomi er en av behandlingsformene ved prostatakreft, og bivirkningene av denne operasjonen vil både direkte og indirekte påvirke pasientens seksualitet, maskuli