Medvirkning||NAV||Arbeidsmiljøloven||Arbeidsmiljøundersøkelse||Omorganisering ×
4 results
 1. Medvirkning i en endringsprosess

  Elhor, Saufet, Kjølstad, Zsofia ()

  I 2008 ble Rikshospitalet, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan ledere og ansatte har opplevd graden av de ansattes involvering når deres organisasjon var i en endringsprosess. Vi

 2. Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

  Baakind, June, Baakind, Ida ()

  Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder

 3. Omstillingsprosesser i offentlig sektor - en casestudie av Statens vegvesen (SVV2010) - På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?

  Falkeborn, Johanna, Foss, Bettina Park ()

  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet organisasjonsendring. Vi besvarer problemstillingen ”På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?”. Flere organisasjoner gjennomfører stadig store og omfattende endringer som kan være belastende for de ansatte. Vi