Medarbeidere ×
2 results
  1. WakeUp & LMX

    Ryg, Sanna Eriksson, Lotterud, Tina, Evenstuen, Ida ()

    Oppgaven ser på hvordan tilbudet om organisert fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan påvirke arbeidsinnsatsen.