Matvaner ×
3 results
  1. Ungdoms skolematvaner. Refleksjon, reaksjon eller interaksjon?

    Bugge, Annechen Bahr ()

    Denne studien av ungdoms skolematvaner er en del av forskningsprosjektet YoungFood. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds folkehelseprogram. Voksne fremstiller gjerne unge mennesker som matkulturelle opprørere. Mine materialer viser snarere at den dominerende (skole-)matstilen blant un