LUI - Student theses × Mat ×
3 results
  1. Mat og helse som allmenndannende fag i grunnskolen

    Adam, Silje Svarverud ()

    Skolens allmenndannende funksjon står som et sentralt punkt i en rekke utdanningspolitiske dokumenter. Dette gjør at man som lærer er nødt til å være bevisst på hva dette innebærer og hvordan man kan bidra til allmenndanning i alle skolens fag. Faget mat og helse har en rekke muligheter i de

  2. Kan grunnleggende ferdigheter og kunnskap om mat og helse bidra til å hjelpe elever til å ta gode valg i egne liv - sett i lys av formålet med faget «mat og helse»?

    Grøndahl, Silje Stensåsen ()

    I denne oppgaven er det forsøkt å sette lys på verdien faget «mat og helse» kan ha i forhold til elevenes liv i og uten for skolen, i nåtid og i fremtid. Det er satt fokus på formålet til faget «mat og helse» slik det er beskrevet i LK06 i og med dette er veildende for hva elevene skal ha