Masteroppgaver|Vitenskapelige tekster ×
2 results
  1. Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering

    Askerøi, Else ()

    Denne håndboka fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. En enhetlig og bevisst utforming og redigering av teksten vil øke leservennligheten og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til