SAM - Student theses × Markedsstyrt boligmarked|Arbeidsledighet|Økonomi × Bachelor thesis ×
9 results
 1. Hvor mye er stjernespilleren verdt?

  Kjensbekk, Even Nikolai, Urdal, Marius ()

  Oppgaven tar for seg hva som er den økonomiske verdien til en stjernespiller i Tippeligaen, sett fra spilleren sin eksisterende klubb sitt perspektiv. VG-børsen benyttes for å kategorisere hvilke spillere som er stjernespillere. Deretter er det kartlagt hvilke faktorer en fotballspiller sitt øko

 2. Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til psykiske lidelser "Hvor mye koster det for samfunnet at deler av den norske arbeidsstyrken lider av angst og depresjoner?"

  Holmer, Silje Nord, Horntvedt, Ingrid Johanne Schøyen ()

  Store deler av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angstlidelser og depressive lidelser er to av de vanligste gruppene psykiske lidelser. I løpet av livet vil rundt en av fire rammes av en angstlidelse, og en av fem av depresjon. Et stort antall mennesker med ang

 3. Fremtidens betaling En scenarioanalyse

  Granberg, Karl Erik, Got, Chun Wei, Andresen, Jørgen Bundli ()

  Med formål å belyse løsningene for betaling i Norge i 2030 tar denne bacheloroppgaven utgangspunkt i problemstillingen: “Hvordan betaler nordmenn for varer og tjenester i 2030”

 4. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

  Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

  Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue

 5. Aabø, Torfinn Hovden, Andersen, Ole Kristian, Marstrøm, Espen ()

  Formålet med oppgaven er få innsikt i og forstå likhetene/ulikhetene mellom norsk, svensk og tysk økonomi.

 6. Økonomijournalisters utdanning En undersøkelse av utdanningsbakgrunnen til økonomijournalister i Dagens Næringsliv og Finansavisen, og preferanser hos redaksjonelle ledere.

  Hegnar, Margrethe ()

  I de fleste profesjoner stilles det spørsmål om hvordan profesjonsutdanningen skal være. I journalistverdenen stilles det i tillegg spørsmål om journalistutdanningen er det som kvalifiserer best for yrket (Bjørnsen, 2003: 5). Spørsmålet stilles fordi yrket ikke har en beskyttet tittel, og de

 7. En analys av boligprisutviklingen i Oslo

  Jensvoll, Hans Jakob ()

  Denne bacheloroppgaven er en analyse av boligprisutviklingen i Oslo. Problemstillingen i oppgaven er å identifisere nøkkelfaktorer som driver boligprisene i hovedstaden, samt å diskutere i hvilken grad den norske boligpolitikken er effektiv for å regulere boligprisene og boligmarkedet. Denne opp