Makt ×
5 results
 1. Dagligvareportal

  Nærby, Ane ()

  Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.

 2. Klientens avmakt i møtet med barnevernet

  Sakseid, Kerstin Louise Bentzrød ()

  Jeg ønsker å fokusere på hvorfor avmaktsfølelsen oppstår, og hvordan en barnevernspedagog kan arbeide for å minimere denne avmaktsfølelsen som kan oppstå i en klient-hjelperelasjon. Ut i fra dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan kan barnevernspedagogen minske avmaktsfø

 3. Samfunnsarbeid i et minoritetsperspektiv

  Olsen, Anne Karen ()

  I oppgaven utforsker jeg samfunnsarbeiderrollen i et minoritetsperspektiv og ser på hvordan kritisk refleksjon kan bidra til å styrke rollen. Jeg undersøker frivillige organisasjoner som integreringsarena i et flerkulturelt bomiljø.