Måltider ×
2 results
  1. Kostnader for et sunt kosthold i Norge - en praktisk-teoretisk undersøkelse. The expenses of a healthy diet in Norway - a practical-theoretical examination

    Silkoset, Hilde ()

    Bakgrunn: Til tross for at nordmenn stadig benytter en mindre andel av inntekten til innkjøp av matvarer, har det det siste tiåret vært en rekke medieutspill der det hevdes at det er dyrt å spise sunt i Norge. Slutningene bygger blant annet på prisøkning på enkeltmatvarer og sammenlikning av

  2. Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis

    Bugge, Annechen Bahr, Døving, Runar ()

    Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ene siden ble det sett på hvordan måltidsmønsteret utformes og gje