Godø, Ingrid × Mål- og belønningsstystemer|Motivasjon ×
1 result
  1. Toppidrettsutøveres evner til å lykkes videre i arbeidslivet. Hvilke erfaringer tar tidligere toppidrettsutøvere med seg i arbeidslivet ifølge dem selv?

    Svendsen, Martine Haneng, Godø, Ingrid ()

    Oppgaven forsøker å belyse om idrettsutøvere har noen positive mentale egenskaper de kan ta med seg i en karriere innen næringslivet, og eventuelt beskrive hvilke egeneskaper dette er. Oppgaven vil beskrive ulike aspekter av karriere-overgangen, og identifisere hvilke faktorer som påvirket info