Mål- og belønningsstystemer|Motivasjon|Bivariat analyse ×
2 results
  1. Mva-reduksjon på reparasjoner

    Fugglien, Kathrine, Halveg, Gunn Beate ()

    På bakgrunn av Miljøpartiet De Grønnes forslag om et kutt i merverdiavgiften på reparasjonstjenester, ser oppgaven på nordmenns etterspørsel etter reparasjon av smarttelefoner og hvorvidt et slikt tiltak vil kunne gi en endring i denne etterspørselen.

  2. Etikk takk

    Edlund, Andrea Kristin, Nisja, Linda ()

    Oppgaven har som formål å avdekke motivene bak kommunikasjon av samfunnsansvar, samt å belyse hvorvidt disse sammenfaller med kundenes interesser for informasjon om samfunnsansvar.