SAM - Student theses × Lydbøker|Kritikk ×
1 result
  1. Tale er gull - Moment til ein norsk lydbokkritikk

    Senumstad, Knut Sigurd ()

    I denne oppgåva skal eg stable på beina forslag til eit sett kriterium for kritisk vurdering av lydbøker. Som aktiv brukar av denne forma for litteratur saknar eg mykje. Innlesing av større delar av den norske bokheimen, debatt om kva som er ei god lydbok og betre lydbøker er berre nokre av dei