LUI - Student theses × Likestilling ×
1 result
  1. Likestilling i det multikulturelle klasserom

    Kletthagen, Even ()

    I denne bacheloroppgaven – Likestilling i det multikulturelle klasserom – vil temaet omhandle hvordan lærere forholder seg til sentrale styringsdokumenter for å kunne fremme et positivt likestillingsperspektiv. Problemstillingen lyder derfor; Hvordan fremme likestilling i et multikulturelt kla