LUI - Student theses × Lesing ×
5 results
 1. Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

  Kolnes, Shari Melody Therese ()

  Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en a

 2. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag

  Dybvig, Elin Carine ()

  I 2006 ble Læreplanverket for Kunnskapsløftet innført. Læreplanen inneholdt flere nye elementer, blant dem de grunnleggende ferdighetene. Hensikten med de grunnleggende ferdighetene er at de skal implementeres i alle fag. I følge forskningsrapporter om emnet er ikke dette oppnådd etter lærerp

 3. Læreres arbeid med resultatene fra de nasjonale prøvene

  Jensen, Maren Sund ()

  Tema i denne oppgaven er nasjonale prøver. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan lærere bruker resultatene fra prøvene som en del av veiledningen knyttet til elevens leseforståelse. Hovedmateriellet i oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling, hvor jeg har intervjuet to lærere.

 4. Mengdelesning i et norsk EFL/ESL-klasserom

  Haldorsen, Martin Gravdal ()

  Med problemstillingen ”Hvordan påvirker arbeidet med mengdelesing av litteratur språklig utvikling hos EFL-elever?” ønskes det å se på mengdelesning som en tilnærming til å arbeide med litteratur i ungdomsskolen, samt i hvilken grad denne tilnærmingen kan utvikle elevers språklige ferdi