Leselyst|Autonomi ×
3 results
  1. Å motivere til leselyst

    Austrheim, Lise ()

    Liv Engen (2003) skriver at barn riktignok ikke kan arve leseferdigheter og leselyst fra sine foreldre, men de kan derimot «arve» vanene deres. Barn har som kjent lett for å la seg inspirere av mennesker som er signifikante for dem. Dette er mennesker som barnet har nær relasjon til, for eksempe