Leseforståelse|Lesing ×
5 results
 1. Læreres arbeid med resultatene fra de nasjonale prøvene

  Jensen, Maren Sund ()

  Tema i denne oppgaven er nasjonale prøver. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan lærere bruker resultatene fra prøvene som en del av veiledningen knyttet til elevens leseforståelse. Hovedmateriellet i oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling, hvor jeg har intervjuet to lærere.

 2. Mengdelesning i et norsk EFL/ESL-klasserom

  Haldorsen, Martin Gravdal ()

  Med problemstillingen ”Hvordan påvirker arbeidet med mengdelesing av litteratur språklig utvikling hos EFL-elever?” ønskes det å se på mengdelesning som en tilnærming til å arbeide med litteratur i ungdomsskolen, samt i hvilken grad denne tilnærmingen kan utvikle elevers språklige ferdi

 3. Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

  Kolnes, Shari Melody Therese ()

  Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en a

 4. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag

  Dybvig, Elin Carine ()

  I 2006 ble Læreplanverket for Kunnskapsløftet innført. Læreplanen inneholdt flere nye elementer, blant dem de grunnleggende ferdighetene. Hensikten med de grunnleggende ferdighetene er at de skal implementeres i alle fag. I følge forskningsrapporter om emnet er ikke dette oppnådd etter lærerp