Leseforståelse ×
1 result
  1. Læreres arbeid med resultatene fra de nasjonale prøvene

    Jensen, Maren Sund ()

    Tema i denne oppgaven er nasjonale prøver. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan lærere bruker resultatene fra prøvene som en del av veiledningen knyttet til elevens leseforståelse. Hovedmateriellet i oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling, hvor jeg har intervjuet to lærere.