Lekser × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

    Kristoffersson, Ragnhild Elin Tomren ()

    Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svar