Lekser|Leksefri|Kommunikasjon ×
17 results
 1. Reformer, involvering og motstand. En studie av ansattes involveringsgrad i utviklingen av endringsprosessen som følge av nærpolitireformen

  Røkke, Mari, Østhagen, Mariell Dretvik ()

  I denne oppgaven har vi skrevet om organisasjonsendring og vi har undersøkt hvor stor grad de ansatte i politiet har blitt involvert i utviklingen av nærpolitireformen. For å belyse problemstillingen har vi brukt relevante teorier og undersøkelser. Dataen er samlet inn gjennom 11 kvalitative int

 2. Organisasjonsstruktur og intern kommunikasjon i en offentlig etat - ”Er det en sammenheng mellom organisasjonsstrukturen og den interne kommunikasjonen i Politi- og lensmannsetaten?”

  Grøttum, Marie K ()

  Jeg bygger denne oppgaven på omstendighetene i Politidirektoratet som var under det siste praksisoppholdet, og som fortsatt er gjeldende: Politi- og lensmannsetaten er under store omorganiseringer i form av en politireform. Kort fortalt skal det bli færre politidistrikt for å effektivisere og for

 3. Lærerens kommunikasjon med barn i sorg

  Hansen, Camilla Holm ()

  Studier viser at enkelte voksne unnlater å prate med barn om sorg enten av frykt for den ubehagelige samtalen, frykt for liten egenkompetanse eller fordi de ikke tilegner barnet reelle sorgsopplevelser. Samtidig viser teorien til at voksnes rolle for barnets sorg har stor betydning for at barnet sk

 4. Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

  Kristoffersson, Ragnhild Elin Tomren ()

  Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svar

 5. Sykepleierens møte med den selvmordsnære

  Strand, Kristina ()

  Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Norge ble registrert 548 selvmord i 2014. Av disse var 401 menn og 147 kvinner. Ifølge folkehelseinstituttet er det også betydelige mørketall. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der, indre og ytre belastninger ove

 6. Flerkulturell sykepleie : "hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn på?”

  Ibrahim, Amal Gohad, Aydid, Kawsar Hassan ()

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å vise betydningen av økt faglig sykepleiekompetanse til pasienter med flerkulturelt bakgrunn og fremme trygghet ved god kommunikasjon ho

 7. Omsorg ved livets slutt

  Hestad, Silje ()

  Bakgrunn: Omtrent 35% av alle dødsfall skjer på sykehus og sykepleiere skal hjelpe mennesker ved livet avslutning. Møter med dødssyke i praksis på sykehus fikk meg til å reflektere over hva som blir viktig for en pasient når det ikke lenger er mulighet for kurativ behandling. Problemstillin

 8. Etikk takk

  Edlund, Andrea Kristin, Nisja, Linda ()

  Oppgaven har som formål å avdekke motivene bak kommunikasjon av samfunnsansvar, samt å belyse hvorvidt disse sammenfaller med kundenes interesser for informasjon om samfunnsansvar.

 9. Relasjonsbygging gjennom kommunikasjon til pasienter med afasi

  Larssen, Christine Marie ()

  Bakgrunn: Jeg ble inspirert til å velge dette temaet på bakgrunn av at jeg gjennom arbeid og praksis har møtt hjerneslagpasienter med afasi. Det har gjort inntrykk på meg å se personer som helt, eller delvis har mistet sin taleevne og hvordan livet har blitt snudd opp ned. Jeg ønsker derfor i

 10. "Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

  Orlien, Mathilde, Røkke, Tuva ()

  Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktighe