Ledere ×
5 results
 1. Effektiv ledelse av frittstående treningssentre

  Brendskaug, Marte Stavrum, Ekman, Bengt Gustav Martin Viktor ()

  Denne oppgaven har til hensikt å belyse temaet ledelse av frittstående treningssentre og hvorvidt dette gjøres på en effektiv måte sett fra et teoretisk perspektiv. Treningsbransjen er en mettet bransje i stor endring, og ledelse er en av de kritiske suksessfaktorene for å få det til å gå r

 2. Kvinners vei til lederstillinger og betydelige faktorer ved rekruttering - sett fra rekrutteringsbyrå i tre norske byer

  Nilsen, Marte Helen, Furseth, Gro, Rognhaug, Kristine ()

  I denne oppgaven vil vi ta for oss kvinners vei til lederstillinger, samt ulike sider ved rekruttering og rekrutteringsprosessen. Vår problemstilling er: «Fra synvinkelen til ansatte ved rekrutteringsbyråer i tre ulike byer, hvilke erfaringer har de angående problematikken rundt rekruttering av

 3. Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

  Kværneng, Charlotte, Torp, Mia, Lorentsen, Mona ()

  I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppg

 4. Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

  Oddsett, Helene Louise Hammervold, Blindheim, Cecilie Bech ()

  I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi unde

 5. Norsk ledelse av en flerkulturell arbeidsgruppe. "Hvilke utfordringer møter norske ledere når de skal lede en flerkulturell arbeidsgruppe?"

  Nerli, Elise, Solvang, Annett, Hornnes, Christina ()

  Formålet med oppgaven er å bidra til å kartlegge hvilke utfordringer norske ledere kan møte på i dagens flerkulturelle samfunn. Ved å gjøre oss bevisst på de nevnte utfordringene, vil vi sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan det er å være leder i dagens samfunn. På bakgrunn av d