Lavenergibygg ×
1 result
  1. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

    Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

    I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene