LCC|Tidlig involvering ×
1 result
  1. Facility Management - Tidlig involvering i byggeprosjekt

    Øverby, Robin, Gyllengahm, Jesper ()

    Denne rapporten har sin opprinnelse i en refleksjon omkring hvilke fordeler involvering av Facility Management i tidligfase av byggeprosjekter kan gi. Vi har gjennom studiets gang fått inntrykk av at Facility Management (FM) sjeldent konsulteres i de tidlige prosessene i byggeprosjekter. Hensikten