LUI - Department of Vocational Teacher Education × Læringsmetoder|Yrkesfag × Journal article ×
4 results
  1. Farvel til mesteren?

    Spetalen, Halvor ()

    Kan generelle læreplaner i restaurant- og matfagene og tendenser til standardisering i restaurantbransjen reduserer muligheten til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med mesterkompetanse? At andre bransjer møter flere av de samme utfordringene gjør at dette temaet også kan ha en mer allmenng