LUI - Department of Vocational Teacher Education × Hellne-Halvorsen, Ellen Beate × Læringsmetoder|Yrkesfag ×
1 result
  1. Skriving i yrkesfaglærerutdanningen - resultater fra en kvantitativ studie av yrkesfaglærerstudenters skriveerfaringer ved Høgskolen i Oslo og Akershus

    Spetalen, Halvor, Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ()

    Våren 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant studenter som gjennomfører den treårige yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus om deres erfaringer med skriving i utdanningen. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av Questback som datainnsamlingsverktø