Læring ×
1 result
  1. Lekens betydning for faglig og sosial læring i skolen

    Borgedal, Kristin ()

    Formålet med denne oppgaven er å belyse lekens betydning for faglig og sosial læring i skolen, dette er også oppgavens problemstilling. Det er hovedsakelig lek i undervisning det er rettet fokus mot. For å svare på problemstillingen er det benyttet relevant litteratur. Det er også benyttet kv