Smestad, Bjørn × Lærerutdanning ×
1 result
  1. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13

    Smestad, Bjørn ()

    Det er en sterk trend i tiden at det stilles høyere krav til læreres formelle faglige kompetanse. Det er innført krav om 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å bli tilsatt for å undervise disse fagene på ungdomstrinnet, og i Solbergregjeringens regjeringserklæring er det varslet