LUI - Student theses × Kvalitativ datainnsamling|Importkvoter|Landbruksdirektoratet|Norge ×
2 results
  1. Pinsebevegelsen i Norge og dens forhold til offentlig skole

    Evjenth, Marius Kvitberg ()

    Denne oppgaven tar for seg problemstillingen hvilke kjennetegn og særtrekk definerer pinsekarismatisk kristendom i Norge, og hvordan kan den påvirke elevenes forutsetninger i skolen og samarbeid mellom skolen og hjemmet? Den består av to hoveddeler og en del hvor disse delene drøftes i forhol

  2. Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

    Stokke, Martha Luongo ()

    Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt