Kvalitativ datainnsamling|Landbruksdirektoratet|EU ×
4 results
 1. The EEA Agreement. A threat to Norwegian Democracy?

  Doksrød, Martine Helen, Engvoll, Pernille Stein ()

  In the Norwegian Official Report NOU 2012:2, Outside and inside. Norway’s Agreements with the EU, the research committee described Norway’s relationship to the EU as “[…] based on an association without membership, whereby it has undertaken to adopt and comply with a significant proportion o

 2. Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

  Stokke, Martha Luongo ()

  Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt

 3. Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

  Gudmundsen, Live, Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang, Cevro, Nedim ()

  Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel