Kunst og håndverk ×
2 results
  1. Vurdering og kompetanse i Kunst og Håndverk

    Stephanie Marie, Hardi ()

    Lærere i dag står daglig ovenfor mange nye utfordringer i klasserommet. Enten det gjelder elevutfordringer eller de kjenner på tidsklemma, kan mange føle seg preget av et vurderingsfokus. Dagens samfunn er blitt mer opptatt av å måle resultater og krever likeså at disse skal være gode! Det e