Kundebehandling ×
1 result
  1. Tidens verdi - En undersøkelse om betalingsvilje i for å slippe kø

    Thorsen, Hanna Elisabeth, Vold, Lars Benjamin ()

    Hensikten med denne studien er å undersøke den opplevde kostnaden av ventetid ved å avdekke konsumenters betalingsvilje for å slippe kø. Videre var det et mål å kaste lys over hvilke faktorer som kan påvirke betalingsviljen, og hvorvidt det er et avvik mellom oppgitt betalingsvilje og hva ma