Kritisk tenkning ×
2 results
  1. Film som levning og beretning: Kingdom of Heaven

    Imset, Emmerik ()

    Bruk av film i historiefaget i skolen er en omdiskutert praksis, som ikke kan sies å ha blitt utnyttet til sitt fulle potensial. I teksten argumenteres det for at film med gevinst kan benyttes i historie som historisk kilde, både beretning og levning, som del i arbeidet med å utvikle elevers hist