Kravspesifikasjoner ×
1 result
  1. Ventilasjon i passivhusskole i Oslo kommune

    Halvorsen, Hanne, Hervig, Margrethe, Langeland, Eysteinn Borvik ()

    I denne rapporten er det arbeidet med problemstillinger i forbindelse med ventilasjon i passivhus skolebygg i Oslo kommune. Haugenstua skole i Oslo, hvor COWI har gjort forprosjektet, er benyttet som case. Det er gjort en litteraturstudie, teoretiske beregninger på grunnlag av data fra COWIs forpro