Billington, Jørgen × Kravspesifikasjoner|Passivhus|Kostnadsanalyser|Standarder ×
1 result
  1. Passivhusoppgradering med LCC analyse

    Ingemann-Petersen, Alexander S., Billington, Jørgen ()

    Denne rapporten tar for seg en alternativ analyse av Marienlyst skole i Oslo. Skolen ble ferdigstilt i august 2010 etter en omfattende totalrehabilitering gjort etter gjeldene byggeforskrifter. Rapporten belyser en alternativ rehabilitering med oppgradering til passivhusstandard der de økonomiske k