Kravspesifikasjoner|Passivhus ×
4 results
 1. Undersøkelse av samtidig termisk komfort og dagslys i skole med passivhus-standard. Vurderinger av funn i forhold til energi

  Amgaisi, Fatima Zahra, Cabanis, Irene Bekkevold, Persson, Marie Grimstvedt ()

  Det har i denne rapporten blitt undersøkt lysforhold, termiske forhold og energibruk ved målinger og simulering i et klasserom på skole med passivhus-standard. Fokuset har vært på variasjoner i dybden av rommet. Målingene skjedde i henholdsvis februar og april 2012, og simuleringer ble gjort i

 2. Ventilasjon i passivhusskole i Oslo kommune

  Halvorsen, Hanne, Hervig, Margrethe, Langeland, Eysteinn Borvik ()

  I denne rapporten er det arbeidet med problemstillinger i forbindelse med ventilasjon i passivhus skolebygg i Oslo kommune. Haugenstua skole i Oslo, hvor COWI har gjort forprosjektet, er benyttet som case. Det er gjort en litteraturstudie, teoretiske beregninger på grunnlag av data fra COWIs forpro

 3. Energiforbruk i landets første passivhusskole

  Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

  I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu

 4. Energiforbruk i landets første passivhusskole

  Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

  I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu