Kostnader|Måltider|Oppløsningstendenser ×
1 result
  1. Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis

    Bugge, Annechen Bahr, Døving, Runar ()

    Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ene siden ble det sett på hvordan måltidsmønsteret utformes og gje