Kostnader|Måltider|Mat ×
6 results
 1. Mat og helse som allmenndannende fag i grunnskolen

  Adam, Silje Svarverud ()

  Skolens allmenndannende funksjon står som et sentralt punkt i en rekke utdanningspolitiske dokumenter. Dette gjør at man som lærer er nødt til å være bevisst på hva dette innebærer og hvordan man kan bidra til allmenndanning i alle skolens fag. Faget mat og helse har en rekke muligheter i de

 2. Kostnader for et sunt kosthold i Norge - en praktisk-teoretisk undersøkelse. The expenses of a healthy diet in Norway - a practical-theoretical examination

  Silkoset, Hilde ()

  Bakgrunn: Til tross for at nordmenn stadig benytter en mindre andel av inntekten til innkjøp av matvarer, har det det siste tiåret vært en rekke medieutspill der det hevdes at det er dyrt å spise sunt i Norge. Slutningene bygger blant annet på prisøkning på enkeltmatvarer og sammenlikning av

 3. Kan grunnleggende ferdigheter og kunnskap om mat og helse bidra til å hjelpe elever til å ta gode valg i egne liv - sett i lys av formålet med faget «mat og helse»?

  Grøndahl, Silje Stensåsen ()

  I denne oppgaven er det forsøkt å sette lys på verdien faget «mat og helse» kan ha i forhold til elevenes liv i og uten for skolen, i nåtid og i fremtid. Det er satt fokus på formålet til faget «mat og helse» slik det er beskrevet i LK06 i og med dette er veildende for hva elevene skal ha