Kontraktur|Bevegelse ×
2 results
  1. Forebygging av leddkontrakturer hos eldre i sykehjem

    Skyrud, Sidsel Thorkildsen ()

    Bakgrunn: Flere norske fagartikler indikerer at det er et behov for å sette fokus på aktivitet i eldreomsorgen (Granbo & Helbostad, 2006; Helbostad, 2005). I tillegg kan offentlige rapporter tolkes i retning av at det vil være økonomiske besparelser ved å forebygge funksjonsfall i den eldre bef

  2. Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid

    Aagesen, Inger Beate ()

    Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i 2015, og ved utgangen av samme år var det 44 182 som levde med eller hadde hatt