SAM - Student theses × Kontrakt ×
1 result
  1. SLA i offentlige sektor

    Stenerud, Elisabeth, Broughton, Vedis ()

    Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan SLA, på norsk tjenestenivåavtale, bør bli anvendt. For å avgrense oppgaven har vi valgt å belyse dette spørsmålet i en setting med leveranse av driftstjenester til en offentlig bestiller. Driftstjenester utgjør en stor del av årli