Konkurransekursindeks|Regresjonsanalyse ×
7 results
  1. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

    Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

    Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue

  2. Finnes det ukedagseffekter på Oslo Børs? "En empirisk undersøkelse av sammenhengen mellom avkastning og ukedager i perioden 2006-2015"

    Solberg, Lars Erik Hillestad, Olsberg, Jonas Ødegården ()

    I avhandlingen vår har vi undersøkt om det finnes sammenheng mellom ukedag og avkastning på Oslo børs ved å bruke regresjonsanalyse. Vi har undersøkt både hovedindeksen (OSEBX) og indeksen for de 10% lavest kapitaliserte selskapene på Oslo Børs (OSESX). Avkastningen måles ved å bruke inde