Kompetansemobilisering ×
1 result
  1. Kompetansemobilisering - Er det sammenheng mellom medarbeideres opplevelse av kompetansemobilisering og lederstøtte og deres grad av engasjement og turnoverintensjon?

    Strøm, Kjersti ()

    Formålet med denne oppgaven er å undersøke om medarbeideres opplevelse av lederstøtte har betydning for i hvilken grad de opplever kompetansemobilisering, og i hvilken grad lederstøtte og kompetansemobilisering påvirker engasjement og turnoverintensjon. Det er utformet tre hypoteser for å und